fbpx

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

(hatályos 2020.02.03-tól)

A jelen általános szerződési feltételek (“ászf”) a www.boldoganvard.hu weboldalon Papp Marianna ev. által végzett szolgáltatásokra vonatkoznak.

Kérjük, amennyiben vásárlónk kíván lenni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Amennyiben kérdése van, a megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésére!

CÉGADATOK

A szerződés nyelve: magyar

A fontosabb adatai a következők:

Cégnév: Papp Marianna E.V.
Székhely: 2852 Kecskéd, Kertalja u. 24.
Nyilvántartási szám: 54549014
Adószám: 55814975-1-31
Telefon: +3670/297-37-67 munkanapokon 9-15h között
Email cím: info@boldoganvard.hu

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Egyéni dúlai konzultáció, on-line időpontfoglalással.

Rendelési információk

Az időpontfoglalás regisztráció nélkül, a megrendelő űrlapon keresztül lehetséges.

A megrendelés feldolgozásával kapcsolatos információk

A beérkezett megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, 8-16 óra között. A feldolgozásról újabb értesítő emailt küldünk, ha szükséges, ebben pontosítjuk a részleteket.

Időpontfoglalást kizárólag írásban tudunk elfogadni, a megrendelő űrlapon keresztül.

Időpontfoglalás menete:

 • Válassza ki a szolgáltatást, majd a dátumot és az időpontot.
 • Ha bérletet választott, elég, ha az első időpontot lefoglalja, de ha szeretné, egyszerre több dátumot is lefoglalhat.
 • Fizetési határidő 3 munkanap.
 • Az időpont legfeljebb a kezdés előtt 24 órával mondható le, ebben az esetben az árát visszatérítjük, vagy választható helyette új időpont.
 • Megrendelésével elfogadja a boldogan várd Általános szerződési feltételeit és Adatvédelmi irányelveit
 • A megrendelt szolgáltatásokra vonatkozóan az adásvételi szerződés a jelen ászf szerinti feltételekkel jön létre.
 • Ha a megrendelését megkaptuk, a rendelésben megadott e-mail címre automatikus visszaigazoló levelet küldünk.
 • Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 • A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja.

Fizetés ismertetése

A kiválasztott szolgáltatás(ok) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A boldogan várd- Papp Marianna ev.  az ÁFA törvény XIII. fejezete alapján alanyi adómentes, ezért az általa kínált szolgáltatásokat ÁFA nem terheli.

A megrendelt szolgáltatások árát bankkártyás fizetéssel lehet kifizetni.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Amennyiben a megrendelt szolgáltatások ára a megrendelés visszaigazolását követő 3 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (Papp Marianna ev. bankszámláján jóváírásra), úgy a boldogan várd- Papp Marianna ev. szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

 

Elállási/Felmondási jog ismertetése

Ön a lefoglalt konzultációs időpont előtt legfeljebb 24 órával jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Elállási jog gyakorlásának menete

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Papp Marianna- 2852 Kecskéd, Kertalja u. 24.,  info@boldoganvard.hu
vagy jelezze telefonon: 06-70-297-37-67
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 3 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg:

 • levélben: 2852 Kecskéd, Kertalja u. 24.
 • emailben: info@boldoganvard.hu
 • telefonon: 06 70 297 37 67 munkanapon 9-15 óra között

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;

a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

A vállalkozás tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság az oroszlányi járási hivatal.

A járási hivatal vezetője: Emődi Ferencné
Cím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Telefonszám: +36 34 795 700 Fax: +36 34 795 701
E-mail: hivatal.oroszlany@komarom.gov.hu

 

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

Adatkezelés

Vásárlás teljesítésével összefüggő adatkezelés

 • jogalapja: Általános Szerződési Feltételek teljesítése, hatályos Számviteli törvénynek való megfelelés (számlázás)
 • érintettek köre: mindenki, aki a boldogan várd – Papp Marianna ev. -val szerződésre lép
 • tárolt adatok: postázási név és cím, számlázási név és cím, email cím, telefonszám, adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés nem teljesíthető
 • adattárolás időtartama: teljesítés időpontjától számított 1 év (jótállás időtartama), illetve a számlákon szereplő adatok a hatályos Számviteli törvényben rögzített ideig
 • személyes adatokat továbbítunk:
  • Billingo – Octonull Kft.
   • Cím: 1133 Budapest, Árboc u. 6. III. emelet
   • Adatkezelési tájékoztató: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato
   • Továbbított adatok köre: név, számlázási cím, esetlegesen email cím (elektronikus számla esetén)

Hírlevél küldéssel, azaz reklámot tartalmazó elektronikus vagy postai üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. kapcsolatos adatkezelés

 • jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
 • érintettek köre: mindazok, akik a weboldalakon hírlevélre feliratkoznak, vagy vásárlás során kifejezték hozzájárulásukat hírlevelek küldéséhez
 • tárolt adatok: név, email cím, ip cím
 • adattárolás időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelés ellen való tiltakozásig vagy a cél teljesüléséig

Referencia, vásárlói vélemény közzététele az adatkezelő weboldalán, facebook oldalán, egyéb marketing célú felhasználással kapcsolatos adatkezelés

 • jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
 • érintettek köre: a boldogan várd – Papp Marianna ev. korábbi vásárlói
 • adattárolás időtartama: hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél teljesüléséig
 • kezelt adatok lehetnek: név, fénykép
 • az így megadott személyes adatokat részben vagy egészben felhasználva nyilvánosságra hozhatjuk az érintett beleegyezésével

Szerződés előkészítése, ajánlatkérések teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

 • jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása azzal, hogy valamely elérhetőségen felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel
 • érintettek köre: mindazok, akik a szerződés létrejötte előtt kapcsolatba lépnek a boldogan várd – Papp Marianna ev. vel ajánlatkérés vagy tájékozódás céljából
 • adattárolás időtartama: szerződés létrejöttéig
 • kezelt adatok: jellemzően név, email cím, telefonszám
 • Részletes adatkezelési tájékoztató

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A www.boldoganvard.hu  oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja  a boldogan várd – Papp Marianna ev. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.